Výzkumný útvar Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna® VÚGTK, v.v.i.

Výzkumný útvar Odvětvové informační středisko (ODIS) a Zeměměřická knihovna® je zaměřený na informatiku a ICT.

Mezi hlavní náplň činnosti patří mimo jiné:

  • Výzkum v oblasti využití moderních technologií pro zpřístupňování informací z oboru, popularizaci geodézie 
  • Realizace informačního systému pro odvětví zeměměřictví, katastru nemovitostí, kartografie, GIS a dalších souvisejících oborů 
  • Pořádání odborných školení k tématům z oblastí geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí 
  • Vedení Zeměměřické knihovny® 
  • Digitalizační činnost zaměřená na digitalizaci map, atlasů a glóbů

Věda a výzkum

Výzkumná práce ODIS se týká především využití digitálních technologií k využívání, zpřístupňování a popularizaci geodetických dat a služeb a v hledání nových přístupů k řešení problémů v oboru. Mezi výsledky výzkumné činnosti ODIS patří např. webová služba pro analýzu deformací, Virtuální mapová sbírka, unikátní technologie digitalizace glóbů atd. 

ZEMĚMĚŘICKÁ KNIHOVNA®

Zeměměřická knihovna® je vědecko-technická knihovna s celostátní působností. Je zapsána Ministerstvem kultury ČR do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., pod č. 2599/2002 jako Zeměměřická knihovna® – veřejná specializovaná knihovna. 

Otvírací doba:

Pro veřejnost: úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00
Doporučujeme knihovnu před návštěvou kontaktovat, aby mohly být požadované dokumenty připraveny. Po předchozí domluvě vás rádi uvítáme i mimo uvedené hodiny.

kontakt

Online služby Zeměměřické knihovny® :

Činnost knihovny v rámci rezortu zeměměřictví a katastru je mj. zakotvena ve statutu VÚGTK, v. v. i. zřízeného podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích z r. 2005, který nabyl účinnosti 13. září 2005 a je financována převážně z institucionálního příspěvku podle každoroční smlouvy mezi VÚGTK, v. v. i. a ČÚZK jako zřizovatelem. 

Knihovna svým fondem a specializací v oborech obory geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí má jedinečné a výlučné postavení v České republice, ale i v mezinárodním měřítku. Je zapojena do řady aktivit meziknihovní spolupráce a poskytování vědeckých informačních zdrojů z oblasti své působnosti. Její výjimečnost byla potvrzena i zápisem ochranné známky „Zeměměřická knihovna®“ do rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

DIGITALIZAČNÍ CENTRUM ODIS

ODIS nabízí prostřednictvím svého digitalizačního centra skenování na velkoformátovém skeneru ScannTech. Jedná se neprůtahový stolní plošný skener formátu A0+ s možností skenování i takových předloh, které nelze skenovat na průtahových skenerech (staré a vzácné tisky, poničené dokumenty (potrhané, oblepené páskou), předlohy podlepené tlustým kartónem, na kapa desce, s dřevenými lištami apod). Skener je také vybaven kolébkou, díky které lze šetrně a kvalitně digitalizovat knihy a atlasy i větších rozměrů. Skener má atest pro přesné kartometrické skenování map od ČÚZK.

Přejít nahoru