Projekt číslo: TB04CUZK001

Název:

Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

Řešení:

01.08.2015 – 31.12.2016

Anotace:

Cílem projektu je trvale snížit náklady na výrobu odvozených map v budoucnosti stanovením, odzkoušením a vývojem organizačně technických postupů a sestavením takových automatických postupů generalizace základní sady prostorových dat státu, která umožní využít pro tvorbu státního mapového díla středních měřítek nejaktuálnější dostupné podklady. Dílčím cílem je odstranění všech subjektivních a intuitivních vlivů působících při ručně nebo poloautomaticky prováděné kartografické generalizaci státního mapového díla středních měřítek, které průběžně modifikují výsledek generalizace. V rámci řešení budou certifikovanými metodikami vyčerpávajícím způsobem popsány požadavky na sestavení, generalizaci a harmonizaci kresby při tvorbě státního mapového díla středních měřítek, zejména topografických map měřítek 1 : 10 000 a 1 : 25 000. Dále budou pro generalizaci vyvinuty potřebné softwarové nástroje, aby bylo možné v dalších projektech nebo vlastními silami uživatele přistoupit k jejich dokončení do podoby provozní technologie a jejího nasazení.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru