Projekt číslo: DG18P02OVV054

Název:

Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Poskytovatel:

Ministerstvo kultury

Řešení:

01.03.2018 – 31.12.2021

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit specializovaný veřejný informační systém (SIS), jehož data budou on-line dostupná z webového portálu, který bude sloužit k dokumentaci a zpřístupnění sbírek zeměměřických a astronomických přístrojů, používaných na území ČR od 16. do konce 20. století. Základem SIS bude specializovaný veřejný soubor informací, obsahující metadata o přístrojích, obrazovou dokumentaci, technické parametry a přesnost, aplikace umožní i interaktivní výpočet přesnosti měření v základních operacích. 

Součástí řešení je vytvoření technologií umožňujících jednotné vedení dat o přístrojích napříč muzei, archivy a soukromými sbírkami. Technologie pro určení přesnosti přístrojů budou vycházet z mezinárodních norem. 

Významným cílem projektu je uspořádání výstavy s kritickým katalogem v prostorách NTM, která seznámí veřejnosti s ukázkami v projektu dokumentovaných přístrojů.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Spolupracující organizace:

Národní technické muzeum

Přejít nahoru