Projekt číslo: TITVCUZK701

Název:

Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

Řešení:

01.01.2018 – 30.04.2018

Anotace:

Cílem potřeby je provést návrh projekt SW platformy (desktop, web klient) a nalézt nejvhodnější sofistikované technologické řešení, alternativou pak může být vývoj vlastního řešení. Cílem musí být zachování celkové unikátní funkcionality zajišťující obnovu katastrálního operátu (MicroGEOS Nautil) a tvorbu neměřických záznamů (DIKAT), včetně návaznosti na stávající databázový systém a na systém výpočtů geodetických úloh, při současném posouzení nových možností rozvoje uvedených aplikací.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru