Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Narozen:

 1980

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Pozice:

Vedoucí útvaru,  technický pracovník kalibrační laboratoře

Vzdělání:

Absolvent ČVUT v Praze (2009), obor matematika ve stavebním inženýrství
Certifikát způsobilosti metrologa I. stupně (2021)

Jazyky:

angličtina

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

PRAXE

od r. 2010 člen terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,

od r. 2012 člen technické komice pro měřidla Úřadu normalizace, metrologie a státního zkušebnictví,

od r. 2014 člen Technické normalizační komise č. 122 Geografická informace / Geomatika.

Od 1. 1. 2022 je vedoucím výzkumného útvaru Metrologie a inženýrská geodezie ve VÚGTK.

Scopus Author ID 56267317700.

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru