Ing. Jiří Drozda

Narozen:

1960

Pozice:

Ředitel VÚGTK, v. v. i.

Vzdělání:

Absolvent Vojenské akademie v Brně (1984), obor Geodezie a kartografie

Jazyky:

angličtina, ruština

PRAXE

Po promoci působil v různých pozicích ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze (1984-2000). 

V letech 2001-2003 byl zástupcem náčelníka Geografické služby AČR, členem několika stálých pracovních skupin NATO pro geografické zabezpečení, později náčelník GS AČR (2003-2005) a patřil k členům nejvyššího kolektivního rozhodovacího orgánu NATO pro otázky vojenské geografie NATO „Geographic Conference“. 

V letech 2006-2010 působil jako mezinárodní civilní poradce (ICC – International Civilian Consultant) pro geografické zabezpečení na mezinárodním štábu velení sil KFOR v Kosovu ve funkci zástupce Geografického důstojníka HQ KFOR a vedoucího Oddělení mapových podkladů a geografických informací. 

V letech 2010-2014 působil jako externí kontraktor NATO Consultation, Command and Control Agency pro zabezpečení zahraničních misí geografickými podklady. 

Od 1. 4. 2011 je vedoucím výzkumného útvaru ODIS a Zeměměřické knihovny® ve VÚGTK.

Scopus Author ID 56585808300. ORCID 0000-0002-4093-3863

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru