prof. Ing. Jan Kostelecky, DrSc.

Narozen:

1946

Pozice:

vedoucí vědecký pracovník

Vzdělání:

Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie
1993 DrSc. v oboru matematicko-fyzikálních věd
1997 jmenování profesorem geodézie

Jazyky:

angličtina, ruština

PRAXE

1970 – 1983 odborný pracovník VÚGTK,
1983 – dosud vědecký pracovník ve VÚGTK v oboru geodetické astronomie, kosmické gedézie
a geodynamiky
1993 – 2011 souběžně s úvazkem ve VÚGTK docent a později profesor na katedře vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze, v srpnu 2011 jmenován emeritním profesorem ČVUT
od 2012 profesor na oboru „geodézie a důlní měřictví“ na HGF VŠB TU Ostrava

člen EGU, IAU, IAG

Scopus Author ID 6604094796.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY:

  • 2000 – 2011 řešitel-koordinátor výzkumného centra „Centrum výzkumu dynamiky Země“ (společné pracoviště pěti institucí)
  • 2014 – 2021 řešitel projektu „Centrum excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost)“ a projektu PUNTIS za VÚGTK (hlavní řešitel Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)

SPOLUAUTOR MONOGRAFIÍ:

  • “Pohyb umělých družic v tíhovém poli Země” (Academia 1993)
  • “Kosmická geodezie a geodynamika” (MO 1999) v české a anglické verzi
  • „Selected applications of satellite geodesy in geodynamics“ (TU Košice 2016)
  • „Gravitational Atlas of Antarctica“ (Springer Verlag 2017)
  • „Subglacial and Underground Structures Detected from Recent Gravito-Topography Data“ (Cambridge Scholars Publishing, 2020)
  • „Žulové krajiny středních Čech“ (2018)
  • „Věk nerovnováhy“ (Academia 2019)

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru