Galerie

Obsahuje galerie a jejich parametry

Veletrh vědy

Veletrh vědy 2024

I v roce 2024 se bude Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) účastnit každoroční akce s názvem Veletrh vědy. Jedná se o největší populárně naučnou akci v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR.

Veletrh vědy představí rekordní počet více než 100 expozic. Jednu z nich si pro svou prezentaci připravil i VÚGTK.

Hydrostatická nivelace dokáže předcházet pádům mostů

Metodou hydrostatické nivelace lze v reálném čase monitorovat výškové posuny mostů a jiných objektů s přesností do 0,2 mm pro vzdálenost do 150m.
Naše řešení je využíváno na několika objektech včetně turbogenerátoru Jaderné elektrárny Temelín.

Gravimetrické měření podzemních vod bez vrtů

Při našem měření není třeba žádných vrtů. Přístroj se základnou 60 x 60 centimetrů a vysoký 130 cm přivezeme na místo. Měření na místě trvá několika hodin.
Celkové náklady na měření jsou v několikaletém horizontu obdobné jako provedení monitorovacího vrtu, ovšem s tím, že použití gravimetru nijak nenarušuje terén. Navíc není třeba zajišťovat žádné povolení jako v případě vrtu.

Výstava na zámku Kozel

Na státním zámku Kozel byla instalována výstava „Obory a bažantnice – opomíjená hodnota kulturního dědictví“,  která vznikla při řešení stejnojmenného projektu financovaného MK ČR (DG16P02R037). Výstava potrvá do konce září 2022.

Přejít nahoru