Projekt číslo: TB01CUZK004

Název:

Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIAN

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

Řešení:

09.05.2012 – 30.11.2014

Anotace:

Uzpůsobení datové struktury informací o poštovních adresách pro evropskou výměnu dat požadavkům projektu EURADIN v podmínkách RUIAN, včetně metainformačního systému navrženého v rámci projektu eContentplus. Součástí řešení bude i funkční vzorek řešení.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru