Projekt číslo: TB02CUZK003

Název:

 INTEGRACE POLOHOVÝCH, VÝŠKOVÝCH A TÍHOVÝCH ZÁKLADNÍCH BODOVÝCH POLÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Poskytovatel:

TA ČR

Řešení:

2014 – 2016

Anotace:

Propojení Základní geodynamické sítě České republiky (ZGS) s Českou sítí permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) a se sítí stanic projektu Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN), která je v České republice zastoupena jednou tzv. core stanicí na Geodetické observatoři Pecný. Propojení bude dosaženo zhuštěním sítě stanic ECGN na území ČR, konkrétně začleněním dalších 3 až 4 stanic CZEPOS do této sítě. Na těchto stanicích budou podle doporučení projektu ECGN v určitých periodách kontinuálně sledovány změny parametrů referenčních systémů (souřadnic, výšek, tíhového zrychlení).

Dalším cílem projektu je vytvoření metodiky pro zapojení geodetických základů ČR do struktury evropské sítě ECGN pomocí technologií globálních družicových navigačních systémů (GNSS), nivelace a měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry. 

Součástí řešení musí být též experimentální ověření navržených postupů. Řešení výstupů musí být průběžně konzultováno odborným pracovištěm Zeměměřického úřadu, zodpovědného za správu geodetických základů ČR.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v.v.i.

Spolupracující organizace:

ZČU v Plzni

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Tento výstup je výsledkem projektu TB02CUZK003 „Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky“ a byl vytvořen s finanční podporou Technologické agentury ČR, programu BETA.

Přejít nahoru