Projekt číslo: TB01CUZK006

Název:

IMPLEMENTACE NÁRODNÍ GEODETICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ POTŘEBY V ČESKÉM REZORTU ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU A V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU GGOS

Poskytovatel:

TA ČR

Řešení:

2012 – 2014

Anotace:

  1. Rozšíření stávající observační části o pozorování kosmických segmentů nově vyvíjených globálních družicových navigačních systémů (Galileo, QZSS),
  2. Rozšíření a zdokonalení datových a analytických struktur vývojem a implementací nástrojů pro podporu několika GNSS systémů (multi-GNSS) včetně vývoje systému kontroly kvality,
  3. Vývoje metodik pro sledování stability referenčního rámce v národním a evropském rozsahu (rychlosti stanic, deformace rámce),
  4. Vývoje nástrojů podporujících využití další metody kosmické geodézie (DORIS) pro tvorbu mezinárodního referenčního rámce a pro navigaci družic určených pro observaci Země,
  5. Vývoje metodiky pro vysoce přesná terestrická gravimetrická pozorování jako nástroje pro sledování stability gravimetrického rámce a variací tíhového pole. Vývoje metodiky a softwarového zabezpečení roo výzkum variací tíhového pole na základě observačních dat poskytovaných družicovými misemi na nízkých drahách.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru