Projekt číslo: TB02CUZK002

Název:

Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb – komplexní mapovací systém budov

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Řešení:

01.07.2014 – 31.12.2016

Anotace:

Na základě podrobné analýzy stávajících dílčích postupů uplatňovaných při obnově katastrálního operátu novým mapováním provést výzkum možností integrace inovačních prvků do celého procesu obnovy novým mapováním, konkrétně možností integrace nových komunikačních prostředků, nových GNSS systémů a laserového skenování. Jednotlivé inovace otestovat technickými prostředky uchazeče v praktickém provozu na katastrálních úřadech na jimi připravených lokalitách. Na základě výsledků výzkumu a poznatků z testování připravit podrobnou technologii s uplatněním inovačních prvků v procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Výsledky a výstupy typu R a Z inovované technologie obnovy katastrálního operátu novým mapováním musí být navazující nebo slučitelné se stávajícími postupy, softwarem a hardwarem používaným v resortu, zejména s průběžně vyvíjenými technologiemi a softwarem zajišťujícími pracovní postup v MG Nautil pro obnovu operátu novým mapováním a odpovídajícími funkcemi v ISKN.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Přejít nahoru