Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396

Název:

Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb – komplexní mapovací systém budov

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Řešení:

01.01.2018 – 28.02.2021

Anotace:

Náplní předkládaného projektu bude průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na komplexní systém mapování existujících budov včetně návrhu hardwarové linky a softwarového řešení pro rychlou, přesnou, kvalitní a efektivní tvorbu výkresové dokumentace stávajících budov, ať obytných, správních, technických nebo výrobních.

Hlavní řešitelská organizace:

ENEX GROUP s.r.o.

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.
HSI com s.r.o.

Přejít nahoru