Projekt číslo: GA13-36843S

Název:

Studium gravitačního pole Země na základě dat družice GOCE

Poskytovatel:

GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Řešení:

01.02.2013 – 31.12.2016

Anotace:

Družicová mise „Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer“(GOCE) je nejmodernějším přístrojem ke studiu gravitačního pole Země, jaký kdy byl na oběžnou dráhu vynesen. Její životnost plánuje Evropská kosmická agentura (ESA) do konce roku 2012 s možným prodloužením. Předkládaný projekt určený k analýze dat družice GOCE má dvě hlavní témata. První téma se týká modelování gravitačního pole z dat GOCE. Cílem je vývoj nových metod pro výpočet modelu gravitačního pole. Dlouhovlnná část modelu je založena na inverzi kinematických drah GOCE, krátkovlnná část používá měření prvního kosmického gravitačního gradientometru. Budeme také studovat problém řešitelnosti gravitačního pole pro danou rezonanční dráhu. Do druhého tématu spadají různé geoaplikace (impaktní krátery, regionální geomorfologické procesy, interpretace invariantů gravitačního pole a jiné).

Hlavní řešitelská organizace:

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru