Projekt číslo: LTT18012

Název:

DORIS jako integrální součást realizace referenčních systému a GGOS

Poskytovatel:

MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešení:

01.01.2018 – 31.12.2022

Anotace:

Cílem projektu je zvýšení přesnosti a vnitřní konzistence zpracování (analýz, fitování) dat DORIS, které zkvalitní jak řešení našeho analytického centra, tak i kombinované řešení IDS a tím přispěje k rozvoji globálního geodetického observačního systému (GGOS) a k tvorbě nové realizace mezinárodního referenčního rámce ITRF. Přínos musí být prokazatelný ze srovnání časových řad určovaných (odvozených) veličin, jakými jsou souřadnice pozemních stanic, dráhy družic, parametry rotace Země, souřadnice Geocentra, měřítko oproti ITRF, atmosférické parametry atp.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru