Projekt číslo: LH14089

Název:

Vývoj systému monitorování a evaluace troposférických parametrů získaných zpracováním dat z kosmických geodetických technik a z dalších zdrojů

Poskytovatel:

MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešení:

10.04.2014 – 31.12.2016

Anotace:

Cílem projektu je vývoj ve světě unikátního systému evaluace troposférických parametrů (zenitových zpoždění signálu a horizontálních troposférických gradientů) určených z měření různých kosmických technik a dalších zdrojů – numerických modelů počasí, observací radiosond, radiometrů vodních par a případně dalších instrumentů. Systém bude založen na databázovém serveru PostgreSQL pro efektivní zahrnutí dat v řádu několika miliard a jejich rutinního porovnání. 

V projektu bude vytvořen automatizovaný systém jako součást vědeckých služeb Mezinárodní Asociace Geodézie (IAG) a ve spolupráci se zahraničním partnerem USNO začleněn do Mezinárodní GNSS služby. Získáme nové poznatky o kvalitě informací o troposféře získaných z různých observačních technik, o kvalitě nových modelů zpracování kosmických geodetických technik (zejména GNSS), o využitelnosti časových řad troposférických parametrů určených z různých observačních technik. 

Komplexní systém bude poskytovat datové i grafické výstupy na webovém portále s omezenými interaktivními dotazy pro další využití uživateli z různých oblastí. Výsledky budou prezentovány na mezinárodním fóru a na jejich základě budou připraveny minimálně dvě publikace do mezinárodních odborných recenzovaných časopisů.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru