Projekt číslo: LG15018

Název:

Optimalizace modelů aplikovaných při určování geodetických a fyzikálních parametrů z observací satelitního systému DORIS

Poskytovatel:

MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešení:

01.01.2016 – 31.12.2017

Anotace:

Cílem projektu je na základě optimalizace a vlastního vývoje použitých modelů zdokonalit a zpřesnit metodu určování souřadnice pozemních stanic a jejich časové změny, časové řady souřadnic těžiště Země a parametrů orientace Země, troposférické parametry a přesné dráhy družic

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru