Projekt číslo: LD14102

Název:

Rozvoj pokročilých metod zpracování GNSS observací v synergii s meteorologickými a klimatickými daty

Poskytovatel:

MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešení:

01.04.2014 – 31.05.2017

Anotace:

Projekt cílí na tři hlavních oblasti výzkumu:
  • vývoj pokročilých metod zpracování GNSS dat pro účely podpory meteorologických předpovědí počasí a nowcastingu, především integrace multi-GNSS konstelace (GPS, GLONASS a Galileo), vývoje GNSS analýz v reálném čase a monitorování asymetrie troposféry v okolí každé GNSS stanice,
  • vývoj zjednodušeného modelu troposférických parametrů (hydrostatické a mokré složky) určených na základě meteorologických dat pro podporu GNSS navigace a přesných geodetických analýz,
  • získání a analýza časových řad homogenních zenitových troposférických zpoždění z období 1996-2013 pro všechny stanice EUREF Permanentní sítě GNSS stanic pro potenciální podporu klimatologických studií. Nové metody budou vyvíjeny a výsledky porovnávány ve spolupráci s geodetickou a meteorologickou komunitou v Evropském projektu COST ES1206.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru