Projekt číslo: GC15-24730J

Název:

Zdokonalení analýzy dat systému DORIS a kombinace s dalšími technikami kosmické geodézie

Poskytovatel:

GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Řešení:

01.01.2015 – 31.12.2017

Anotace:

Projekt je zaměřen na zdokonalení současných řešení systému DORIS a na kombinaci DORIS s dalšími technikami kosmické geodézie jak na úrovni observací, tak na úrovni normálních rovnic. Hlavními oblastmi pro zkvalitnění DORIS produktů jsou studie nespojitostí v transformačním měřítku DORIS řešení vzhledem k zemskému rámci a v časových řadách určovaného těžiště Země a souřadnic stanic. Dále pak kompenzace vlivu Jihoatlantické anomálie a modelování drah družic. Plány pro kombinaci různých technik kosmické geodézie na úrovni normálních rovnic zahrnují příspěvek DORIS pro epochově definované referenční rámce a pro kombinované troposférické produkty. Kombinace DORIS/GNSS na observační úrovni budou aplikované v teoretické studii na simulovaných datech, s úkolem analyzovat výhody možného fyzického propojení vysílače DORIS a permanentním GNSS přijímačem.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru