Projekt číslo: GSA/GRANT/EGNOS/01/2014

Název:

EGNOS Service Performance Monitoring Support (SPMS)

Poskytovatel:

GSA/EUSPA

Řešení:

09.11.2015 – 30.09.2022

Anotace:

Příspěvek k nezávislému monitorování účinnosti, spolehlivosti a kvality funkce augmentačního geostacionárního družicového systému EGNOS cestou kontinuálního sledování a vyhodnocování řady indikátorů klíčových parametrů, podstatných pro určování polohy, fungování řídících stanic systému (RIMS A, RIMS B, NLES) a  služeb EDAS (SL0, SL2, NTRIP, ftp). 

Hlavní řešitelská organizace:

Národní centrum kosmického výzkumu (CNES) – Francie

Spolupracující organizace:

VÚGTK v.v.i.
INRIM (Itálie)
OP-Syrte (Francie)
ROB (Belgie)
Lantmäteriet (Švédsko)
NMA (Norsko)
CBK (Polsko)
ROA (Španělsko)

 

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru