Projekt číslo: GSA/GRANT/04/2016

Název:

Galileo Reference Centre – Member States

Poskytovatel:

EU GSA/EUSPA

Řešení:

2018 – 2022

Anotace:

Monitorování Galileo Open Service (OS) v rámci podpory členských států pro Referenční centrum Galilea (GRC) probíhá operativně ve třech hlavních úlohách: 
  • kontrola kvality globálních multi-GNSS dat, 
  • konsolidace navigačních dat a referenčních produktů oběžných drah a hodin družic GPS a Galileo 
  • určování klíčových indikátorů pro monitorování dostupnosti a polohové přesnosti Galileo OS. Systém monitorování GOP je nezávislý na ostatních příspěvcích ve smyslu použitých nástrojů, referenčních produktů (vlastní přesné dráhy a hodiny družic) a konsolidovaných ‚broadcast‘ navigačních dat (BRDC)

Hlavní řešitelská organizace:

CNES (Francie)

Spolupracující organizace:

VÚGTK v.v.i. a dalších cca 22 Evropských institucí

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru