Projekt číslo: 676574

Název:

European Plate Observing System – Implementation Phase

Poskytovatel:

EU H2020

Řešení:

2015 – 2019

Anotace:

Implementační fáze pan-Evropské e-infrastruktury (od roku 2007 v ESFRI) pro sběr a analýzy dat z rozdílných geovědních oborů. VÚGTK se účastnil v přípravě a implementaci Tematické služby pro GNSS.

Hlavní řešitelská organizace:

INGV (Itálie)

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v.v.i. a dalších cca 60 institucí z Evropy

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru