Projekt číslo: GAP209/12/2207

Název:

Rozvoj analýz využívajících data z Globálních polohových systémů pro monitorování troposféry

Poskytovatel:

GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Řešení:

01.01.2012 – 31.12.2015

Anotace:

Hlavní cíl projektu spočívá ve vývoji nových produktů založených na určování troposferických zpoždění ze sítě permanentních GNSS stanic. První produkt poskytuje efektivní monitorování v globálním měřítku pro podporu globálních numerických předpovědí počasí. Druhý produkt podporuje now-casting aplikace skrze troposférické parametry určené v regionální síti v subhodinovém režimu či v reálném čase. Kromě standardní strategie zpracování pomocí dvojitě diferencovaných měření bude uplatněn nový přístup metodou Precise Point Positioning. Tato umožňuje autonomní monitorování troposféry na téměř neomezeném počtu stanic, ovšem vyžaduje kromě predikovaných drah GNSS družic také přesné korekce hodin na družicích. Vývoj konzistentního produktu drah družic a korekcí hodin pro plnou GPS+GLONASS konstelaci je proto nedílnou součástí řešení projektu. Je zřejmý zájem o takovýto GNSS produkt pokud bude poskytován v rychlé obnově (např. hodinově). Navržené práce v projektu směřují k obohacení existujících příspěvků Geodetické Observatoře Pecný pro meteorologické (např. E-GVAP) a geodetické (IGS) služby.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru