Projekt číslo: GA16-14105S

Název:

Pokročilé zpracování absolutních tíhových měření a výzkum systematických přístrojových vlivů

Poskytovatel:

GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Řešení:

01.01.2016 – 31.12.2018

Anotace:

Výsledky projektu rozpracovávají teorii a experimentální řeší problematiku významných rušivých vlivů (zkreslení, disperse, difrakce, atd.) u absolutních gravimetrů FG5/X. Byl vyvinut nový unikátní systém zpracování interferenčního signálu (hardware a software).

Hlavní řešitelská organizace:

Český metrologický institut

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru