Projekt číslo: ED3.2.00/12.0228

Název:

NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD

Poskytovatel:

Středočeský kraj / MŠMT

Řešení:

01.01.2013 – 31.12.2014

Anotace:

Projekt si klade následující základní cíle, které budou realizací naplněny: 
  • zpřístupnění elektronických a listinných zdrojů prestižních vědeckých vydavatelů pro vědeckovýzkumnou činnost zapojených organizací 
  • možnost pokračování úspěšného výzkumu přírodovědných oborů a užší začlenění do mezinárodní vědecké komunity 
  • zvýšení efektivity výuky studentů všech forem studia 
  • zajištění odpovídajících podmínek pro užívání Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci v podobě pořízení nového vybavení a přístrojů. 
Díky naplnění zmíněných cílů dojde k dosažení zásadních výsledků projektu, kterými jsou: 
  • zvýšení dostupnosti specializovaných vědeckých informačních zdrojů pro všechny zapojené subjekty v oborech biologie, ekologie, geografie, geologie, chemie, biochemie, genetiky, fyziky, geofyziky, techniky a medicíny 
  • zabezpečení elektronických zdrojů zmíněných oborů ve střednědobém časovém horizontu
  • disponibilita moderním elektronickým rozhraním a softwarovými nástroji pro jednodušší vyhledávání v rámci jednotlivých zdrojů
  • disponibilita moderními nástroji pro vhodnou evaluaci o využití informačních zdrojů
  • modernizace hardwarového a knihovnického vybavení KUP

Hlavní řešitelská organizace:

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

Spolupracující organizace:

Vědecké knihovny včetně VÚGTK

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celková poskytnutá podpora na řešení projektu je 3.412.663,82 Kč. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu činí 15% ( 511.899,58 Kč) a podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu činí 85 % (2.900.764,24 Kč)

Přejít nahoru