Projekt číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Název:

NATURA: VĚDECKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍRODNÍCH VĚD

Poskytovatel:

Středočeský kraj / MŠMT

Řešení:

01.01.2013 – 31.12.2013

Anotace:

Projekt řeší problematiku vytvoření dalšího odborného vzdělávání a jeho provázanost a počátečním vzděláváním. Projekt se snaží vytvořit komplexní systém vzdělávání zaměření a široké spektrum pracovníků od pracovníků bez odborného zeměměřického vzdělání přes absolventy středních zeměměřických škol, úředníka státní správy a samosprávy a zeměměřické inženýry až po přípravu na získání Úředního oprávnění zeměměřického inženýra, které je vydáváno resortem ČÚZK pro ověřování zeměměřických činností.

Hlavní řešitelská organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Spolupracující organizace:

Střední průmyslová škola zeměměřická Praha 
Komora geodetů a kartografů

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celková poskytnutá podpora na řešení projektu je 3.412.663,82 Kč. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu činí 15% ( 511.899,58 Kč) a podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu činí 85 % (2.900.764,24 Kč)

Přejít nahoru