Projekt číslo: 4000107103/12/NL/LvH

Název:

Assessment Techniques of Tropospheric Effects for Local Augmentation Systems

Poskytovatel:

ESA

Řešení:

2012 – 2016

Anotace:

Projekt řešil zadání ESA pro přípravu, tvorbu a zhodnocení modelování troposférického efektu pro podporu lokálních systémů určování polohy za pomoci šířených podpůrných korekcí. V rámci projektu byl vytvořen nový teoretický model korekcí a implementován v MATLAB pro korekce ve čtyřech uživatelských módech (blind, augmented, site, combined), všechny byly evaluovány. Využity byly data z GNSS, z radiosondáží, numerických modelů počasí – ERA-Interim a HIRLAM.

Hlavní řešitelská organizace:

NLR (Nizozemí)

Spolupracující organizace:

VÚGTK v.v.i.
NHMI (Nizozemí)

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Přejít nahoru