Projekt číslo: LO1506

Název:

Podpora udržitelnosti centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost

Poskytovatel:

MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řešení:

2015 – 2020

Anotace:

Výzkum v oblasti kosmické a fyzikální geodézie
Tato výzkumná aktivita byla zaměřena na výzkum v oblasti kosmické a fyzikální geodézie. V kosmické geodézii je hlavní činnost zaměřena na technologie GNSS a DORIS, ve fyzikální geodézii se jedná o využití technik terestrické gravimetrie a aplikace v tíhovém poli Země. Výzkum v těchto oblastech je založen na zpracování dat naměřených jak na vlastní geodetické observační infrastruktuře – Geodetické observatoři Pecný, tak získaných z jiných stanic/observatoří ve světě. Výsledky umožňují poznání a popis všech významných parametrů planety Země (geometrie, gravitační pole, rotace a jejich časové změny), s relativní přesností určení parametrů až 1 ppb.

Hlavní řešitelská organizace:

FAV ZČU v Plzni

Spolupracující organizace:

VÚGTK, v. v. i.

Řešitelské pracoviště VUGTK:

Projekt PUNTIS Národního programu udržitelnosti podpořil v letech 2015–2020 činnost výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, vybudovaného v letech 2010–2014 za podpory evropských rozvojových fondů. Výše uznaných nákladů projektu přesáhla 1 mld. Kč, z čehož dotace MŠMT činila 375 mil. Kč.

Přejít nahoru