RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.

Narozen:

Pozice:

Výzkumný pracovník, fyzikální geodezie

Vzdělání:

1960 – 1964 Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze obor geodézie
1964 – 1969  Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie studium geodeticko-astronomické specializace oboru geodézie a kartografie (Ing.)
1970 – 1976 matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, oboru matematika (Mgr.) 
1982 složení rigorosních zkoušek na Karlově Univerzitě (RNDr.)
1987 obhájil svou doktorskou disertaci na Československé akademii věd. Úspěšně v ní spojil své obsáhlé poznatky z obou vědních oborů a získal titul doktor fyzikálně-matematických věd (DrSc.)
1983 absolvoval krátkodobý studijní pobyt na Geodetickém ústavu univerzity v Uppsale, Švédsko
1985-1986, 1990 a krátkodobě pak v roce2002 a 2004 mu bylo uděleno vědecké stipendium Alexander von Humboldtovy nadace, které absolvoval v Geodetickém ústavu University ve Stuttgartu, SRN.

Jazyky:

angličtina, němčina, ruština, francouzština

ResearcherID T-7571-2018. Scopus Author ID 6506579327

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru