Ing. Pavel Václavovic, Ph.D.

Narozen:

1983

Pozice:

Vývoj aplikací GNSS

Vzdělání:

2010 – 2017 – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Geodézie a kartografie, doktorské studium (Ph.D.) Téma disertační práce: „Algoritmy pro přesné autonomní určování polohy“
2007 – 2009 – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Geodézie a kartografie, magisterské studium (Ing.) Téma diplomové práce: „Testování přesnosti a spolehlivosti GPS-RTK metody pro praktické použití v geodézii“
2003 – 2007 – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, obor: Geodézie a kartografie, bakalářské studium (Bc.)
Téma bakalářské práce: „Vytvoření online systému pro kontrolu pohybu a sledování vibrací interferometrem“

Jazyky:

angličtina (úroveň B2), němčina (úroveň B1)

PRAXE

2011 – dosud Výzkumný ústav geodetický topografický a kartografický
Geodetická observatoř Pecný

  •  Vývoj GNSS software
  • Analýza časových řad
  • Monitorování atmosféry v reálném čase
  • Výpočty korekčních produktů pro Precise Point Positioning
  • Činnost v analytických centrech

Scopus Author ID 55894255700.

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru