Ing. Jaroslav Šimek

Narozen:

 1946

Pozice:

Výzkumný pracovník

Vzdělání:

1968 – ČVUT v Praze, Fakulta stavební – geodézie a kartografie
1973 – Univerzita 17. listopadu – jazyky, mezinárodní vztahy
1976 – Univerzita Karlova, Matematicko fyzikální fakulta – geofyzika

Jazyky:

angličtina, němčina, ruština, francouzština

PRAXE

1968 – 1969 – Projektový ústav ZZN a Inženýrská geodézie n.p. Praha – inženýrská geodézie

1.9. 1969 – 30. 9. 1970 – základní vojenská služba – Armádní topografický útvar Stříbro

1.10. 1970 – 31.12. 1971 – Inženýrská geodézie n.p. Praha, TH mapování

3.1. 1972 – dosud – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

3.1. 1972 – 31.3. 1973 – VÚGTK – ODIS

1.4. 1973 – 30.9. 1977 – VÚGTK – výzkumné oddělení teoretické geiodézie

1.10. 1977 – 31.3. 1988 – VÚGTK – výzkumné oddělení geodetické astronomie

1.4. 1988 – 31.12. 2009 – VÚGTK – vedoucí výzkumného oddělení geodézie a geodynamiky a Geodetické observatoře Pecný (do roku 1991 výzkumné oddělení geodtických základů)

V období 1973 – 2006 výzkumná činnost zaměřená zejména na určování charakteristik detailního tíhového pole a jejich aplikace v geodézii, na zpracování rozsáhlých geodetických sítí a využití metod kosmické geodézie při budování geodetických sítí. Vytvoření nových map tížnicových odchylek pro území Československa a několika podrobných modelů kvazigeoidu pro Československo a Střední Evropu v různých referenčních systémech. Podíl na spolupráci při druhém souborném vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě (kontinentální síť států východního bloku) a na  budování kontinentální sítě kosmické triangulace, iniciace, koordinace  a podíl  na začlenění ČS AGS do evropského systému ED87 a na realizaci, implementaci a údržbě referenčního systému ETRS89 v ČR.  2002 – 2008 vedení procesu přípravy vyhlášení státního etalonu tíhového zrychlení (2007) a referenčního etalonu trojrozměrné polohy (2008).

Od roku 1994 řešitel řady víceletých vědeckých projektů – 4 grantové projekty GA ČR, 5 projektů MŠMT, 5 projektů EU (FP4, FP5, FP6) a v období 2015 – 2022 projekt EU/GSA (dnes EUSPA) . V období od roku 1975 dosud výkon odborných  funkcí v mezinárodních organizacích a vědeckých konsorciích. 1975 – 1990 člen komise GNSS pro druhé souborné vyrovnání JAGS, v rámci Středoevropské iniciativy SEl)  v letech 1991–2008 zástupce ČR  v sekci C-geodézie Komitétu věd o Zemi, mezinárodní koordinátor projektu CI-spojení geodetických sítí,  zástupce ČR v mezinárodním vědeckém konsorciu CEGRN (Středoevropská geodynamická referenční síť), v geodynamických projektech CERGOP a CERGOP2 podporovaných v RP EU též  jako vedoucí studijní skupiny pro přesné určování výšek geodynamických stanic a  zástupce  ČR v mezinárodním gravimetrickém projektu UNIGRACE. V Mezinárodní asociaci geodézie (IAG)  člen  studijní skupiny pro projekty SEl sekce 5-Geodynamika a národní zástupce v komisi pro deformace zemské kůry, 2003 – 2011 člen týmu mezikomisního projektu IAG 1.2 – výškové referenční rámce (konvence pro definování WHS). V Subkomisi IAG pro Evropu EUREF  v letech 1998–2009 člen řídícího orgánu -Technické pracovní skupiny (dnes Governing Board),v období  2004- 2015 člen studijní skupiny pro Evropskou kombinovanou gedetickou síť (ECGN). V letech 2002–2008  sekretář  expertní skupiny pro geodézii EuroGeographics, od roku 2014  člen znalostní sítě PosKEN EuroGeographics. Od roku 2017 člen expertní skupiny GGRF: Europe, která pracuje v rámci programu OSN GGIM, resp. GGIM: Europe a zabezpečuje evropský kontinentální příspěvek pro světový geodetický referenční systém, jehož budování podporuje rezoluce Valného shromáždění OSN z února 2016. Od roku 2002 člen řídícího výboru mezinárodní asociace EUPOS, v letech 2015-2018  předseda této asociace. Od roku 2009 delegát v Mezinárodním výboru pro GNSS (ICG) Kanceláře OSN pro záležitosti kosmického prostoru (UNOOSA). 

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru