Články a videa

Veletrh vědy

Veletrh vědy 2024

I v roce 2024 se bude Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) účastnit každoroční akce s názvem Veletrh vědy. Jedná se o největší populárně naučnou akci v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR.

Veletrh vědy představí rekordní počet více než 100 expozic. Jednu z nich si pro svou prezentaci připravil i VÚGTK.

Více »

Gravimetrické měření podzemních vod bez vrtů

Při našem měření není třeba žádných vrtů. Přístroj se základnou 60 x 60 centimetrů a vysoký 130 cm přivezeme na místo. Měření na místě trvá několika hodin.
Celkové náklady na měření jsou v několikaletém horizontu obdobné jako provedení monitorovacího vrtu, ovšem s tím, že použití gravimetru nijak nenarušuje terén. Navíc není třeba zajišťovat žádné povolení jako v případě vrtu.

Více »
Přejít nahoru