Kalibrace

kontakt

Tel: +420 226 802 338
E-mail: kalibrace@vugtk.cz

Adresa: Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Web: kalibrace.vugtk.cz

Podrobné informace naleznete na webových stránkách kalibrační laboratoře.

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř, metrologické středisko a přidružená laboratoř Českého metrologického institutu jsou provozovány útvarem Metrologie a inženýrské geodézie Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. (VÚGTK).

Kalibrační laboratoř byla založena v roce 1954. Laboratoř se od svého založení zaměřuje na poskytování metrologických služeb pro měřidla používaná v geodézii, stavebnictví a strojírenství. V současnosti má kalibrační laboratoř pro prováděné kalibrace zaveden jednotný systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v oboru délka a úhel.  Akreditace je udělena v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2017. 
Kalibrační laboratoř VÚGTK je registrována u ČIA pod č. 2292.

osvedceni_o_akreditaci

Na základě uděleného osvědčení o akreditaci může laboratoř na kalibračních listech používat mezinárodně platné logo ILAC-MRA a logo národního akreditačního orgánu společně s číslem kalibrační laboratoře.

ILAC_CK 2292

Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu

Kalibrační laboratoř je i přidruženou laboratoří Českého metrologického institutu (ČMI). Od roku 2008 je pověřena správou a uchováním státního etalonu délek 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08 -041, který je využíván pro kalibraci dálkoměrů.

Díky této činnosti můžeme u vybraných kalibrovaných měřidel uvedených v mezinárodní databázi KCDB, kterou spravuje Mezinárodní úřad pro míry a váhy používat prestižní logo CIMP MRA. Toto logo je známkou kalibrace s nejvyšší přesností v rámci jednotlivých signatářů Ujednání CIPM MRA o vzájemném uznávání státních etalonů, kalibračních listů a výsledků měření vydaných národními metrologickými instituty.

Autorizované metrologické středisko VÚGTK č. K 101

Laboratoř je rovněž držitelem osvědčení o autorizaci, které opravňuje laboratoř provádět ověření měřických pásem. V současnosti je z důvodu malého zájmu o ověřování pásem služba pozastavena.

PŘEHLED KALIBROVANÝCH MĚŘIDEL:

 • 3D objekty
 • busoly
 • dálkoměry – ruční, integrované, laserové a ultrazvukové
 • hladinoměry
 • hloubkoměry
 • inklinoměry
 • inspekční vozíky
 • kanalizací
 • kalibrace výrobních
 • linek
 • kalibrační šablony
 • kalibrační tyče (fotogrammetrické, invarové)
 • kolejové rozchodky
 • kontrolní latě – určení rovinnosti
 • laserové vytyčovací přístroje
 • listové měrky
 • měřicí kolečka (krokoměry)
 • měřicí výsuvné tyče,
 • teleskopické latě
 • mikrometry
 • nástavné kruhy
 • nivelační latě (všechny typy)
 • nivelační přístroje (všechny typy)
 • odometry
 • pásma, svinovací metry
 • pevná čárková měřítka
 • planografy
 • posuvky
 • pozemní skenery
 • příměrné desky
 • sklonoměry
 • šablony pro výrobky
 • teleskopické latě s odečítacím zařízením
 • teodolity
 • totální stanice
 • úhelníky
 • úchylkoměry
 • velmi přesné měření bodů, ploch a vztahů mezi nimi
 • vodováhy
Přejít nahoru