Lovecká zařízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Publikace mapuje různé kategorie loveckých, chovných a prezentačních zařízení v českých zemích, mezi než patří rozsáhlé stavby obor, bažantnic, koroptváren, zvěřinců, čihadel, bobroven, kačenáren, ale také menších pastí k lapání zvěře a hubení škodné (vlčí obory a zahrádky, truhlíky na menší šelmy, chytací jámy apod.). Kromě popisu jednotlivých loveckých zařízení je nejvýznamnější část publikace věnována oborám (chovným, lovným a prezentačním), tedy zařízením představujícím zalesněný oplocený prostor sloužící k chovu, lovu a prezentaci zvěře.

  • Vydáno: 2020, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  • Autor: David Tůma
  • Počet stran: 318
  • Vazba knihy: pevná/vázaná
Cena včetně DPH: 594,00 Kč
Přejít nahoru

Kontaktujte nás ohledně knih

Pokud máte zájem o objednání některé z položek, pro urychlení procesu zadejte i Vaší adresu