Nabídka zaměstnání

Vedoucí útvaru Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna®

Požadované předpoklady:
 • vysokoškolské vzdělání (zeměměřictví, kartografie, geomatika nebo informatika)
 • znalost světového jazyka na komunikativní úrovni
 • 5 let odborné praxe v oblasti informatiky/knihovnictví nebo zpracování geografických dat nebo GIS
 • zkušenost s řízením malých a středních kolektivů v posledních 5-ti letech
 • zkušenost s řešením projektů VaV v posledních 5-ti letech
Doporučené předpoklady:
 • znalost knihovnických a informačních činností a služeb
 • vědecká hodnost (CSc. nebo DrSc.) nebo akademicko-vědecký titul (Ph.D.)
 • odborná publikační činnost
 • řidičské oprávnění sk. B
Požadované doklady:
 • profesní životopis
 • doklady o dosaženém vzdělán
 • motivační dopis– Vaše představa o rozvoji výzkumného útvaru
 • výpis z evidence Rejstříku trestů
Odměňování:

Podle Mzdového řádu VÚGTK, v.v.i.

Termíny:

Uchazeč doručí vlastnoručně podepsanou přihlášku se všemi přílohami do sekretariátu VÚGTK, v.v.i. do 3. 3. 2023. Předpokládaný nástup 1. 4. 2023 případně dle dohody.

 1. Ke zhodnocení výběrového řízení jmenuje ředitel nejméně pětičlennou výběrovou komisi (dále jen „komisi) a jejího předsedu, který její činnost řídí a organizuje.
 2. Výběrová komise může uchazeče pozvat k pohovoru.
 3. Výběrová komise rozhoduje o výsledku svého jednání, zejména o výběru uchazeče, hlasováním.
 4. Výběrová komise zpracuje výsledky výběrového řízení nejpozději do 17. 3. 2023 a stanoví pořadí uchazečů, které předloží řediteli k rozhodnutí
 5. Předložené doklady se neúspěšným uchazečům vracejí.
Podmínky výzvy

Vedoucí útvaru Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Požadované předpoklady:
 • vysokoškolské vzdělání (zeměměřictví, kartografie, geomatika nebo informatika)
 • znalost světového jazyka na komunikativní úrovni
 • 5 let odborné praxe v oblasti katastru nemovitostí nebo GIS
 • zkušenost s řízením malých a středních kolektivů v posledních 5-ti letech
 • zkušenost s řešením projektů VaV v posledních 5-ti letech
Doporučené předpoklady:
 • úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností(A),
 • vědecká hodnost (CSc. nebo DrSc.) nebo akademicko-vědecký titul (Ph.D.)
 • odborná publikační činnost
 • řidičské oprávnění sk. B
Požadované doklady:
 • profesní životopis
 • doklady o dosaženém vzdělán
 • motivační dopis– Vaše představa o rozvoji výzkumného útvaru
 • výpis z evidence Rejstříku trestů
Odměňování:

Podle Mzdového řádu VÚGTK, v.v.i.

Termíny:

Uchazeč doručí vlastnoručně podepsanou přihlášku se všemi přílohami do sekretariátu VÚGTK, v.v.i. do 3. 3. 2023. Předpokládaný nástup 1. 4. 2023 případně dle dohody.

 1. Ke zhodnocení výběrového řízení jmenuje ředitel nejméně pětičlennou výběrovou komisi (dále jen „komisi) a jejího předsedu, který její činnost řídí a organizuje.
 2. Výběrová komise může uchazeče pozvat k pohovoru.
 3. Výběrová komise rozhoduje o výsledku svého jednání, zejména o výběru uchazeče, hlasováním.
 4. Výběrová komise zpracuje výsledky výběrového řízení nejpozději do 17. 3. 2023 a stanoví pořadí uchazečů, které předloží řediteli k rozhodnutí
 5. Předložené doklady se neúspěšným uchazečům vracejí.
Podmínky výzvy

Vedoucí útvaru Geodézie a geodynamika

Požadované předpoklady:
 • vysokoškolské vzdělání (zeměměřictví, kartografie, geomatika nebo informatika)
 • vědecká hodnost (CSc. nebo DrSc.) nebo akademicko-vědecký titul (Ph.D.)
 • znalost světového jazyka na komunikativní úrovni
 • 5 let odborné praxe v oblasti geodézie nebo geodynamiky nebo gravimetrie nebo GNSS
 • zkušenost s řízením malých a středních kolektivů v posledních 5-ti letech
 • zkušenost s řešením projektů VaV v posledních 5-ti letech
Doporučené předpoklady:
 • vědecko-pedagogická hodnost (docent nebo profesor)
 • odborná publikační hodnost (SCOPUS, WoS)
 • řidičské oprávnění sk. B
Požadované doklady:
 • profesní životopis
 • doklady o dosaženém vzdělán
 • motivační dopis – Vaše představa o rozvoji výzkumného útvaru
 • výpis z evidence Rejstříku trestů
Odměňování:

Podle Mzdového řádu VÚGTK, v.v.i.

Termíny:

Uchazeč doručí vlastnoručně podepsanou přihlášku se všemi přílohami do sekretariátu VÚGTK, v.v.i. do 3. 3. 2023. Předpokládaný nástup 1. 4. 2023 případně dle dohody.

 1. Ke zhodnocení výběrového řízení jmenuje ředitel nejméně pětičlennou výběrovou komisi (dále jen „komisi) a jejího předsedu, který její činnost řídí a organizuje.
 2. Výběrová komise může uchazeče pozvat k pohovoru.
 3. Výběrová komise rozhoduje o výsledku svého jednání, zejména o výběru uchazeče, hlasováním.
 4. Výběrová komise zpracuje výsledky výběrového řízení nejpozději do 17. 3. 2023 a stanoví pořadí uchazečů, které předloží řediteli k rozhodnutí
 5. Předložené doklady se neúspěšným uchazečům vracejí.
Podmínky výzvy

Vedoucí ekonomického oddělení

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • 5 let odborné praxe
Nabízíme:
 • odměňování v souladu s ustanoveními části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo na rekreační a zdravotnické účely
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování, zajištěné v budově VÚGTK, v.v.i.
 • dobrá dostupnost z Prahy – 10 min. autobusem z metra Kobylisy
 • vlídné pracovní prostředí a přátelský kolektiv.
Termín nástupu

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Místo nástupu:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.,
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Kontakt:

Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: vaclava.skulinkova@vugtk.cz, tel.: 226 802 302, popř. v písemné formě na adresu ústavu. Následně bude uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru.

Zaměstnanec pro řízení veřejných zakázek na rozvoj softwarů určených pro obnovu katastrálního operátu

Náplň práce:
 • podíl na vývoji software pro obnovu katastrálního operátu, revize a tvorbu neměřických záznamů
 • technická podpora uživatelů systému (Helpdesk)
 • testování upravených modulů systémů
 • příprava testovacích scénářů pro pracovníky resortu
 • údržba dokumentace systému
Požadavky:
 • středoškolské či vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie či katastr nemovitostí nebo orientace v oblasti katastru nemovitostí
 • znalost Microsoft Office, Windows a Bentley MicroStation,
 • pracovitost, samostatnost a komunikativnost,
 • základní znalost GIS a databází výhodou, ale není podmínkou
Nabízíme:
 • odměňování v souladu s ustanoveními části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání
 • možnost práce i na částečný úvazek nebo DPP
 • podmínky pro zvyšování odborného vzdělání - vysokoškolské studium, doktorské studium,
 • účast na projektech aplikovaného výzkumu v oblasti geoprostorových dat,
 • pružná pracovní doba, možnost sjednání homeoffice,
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo na rekreační a zdravotnické účely,
 • 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování, zajištěné v budově VÚGTK, v.v.i.
 • dobrá dostupnost z Prahy – 10 min. autobusem z metra Kobylisy
 • vlídné pracovního prostředí a přátelský kolektiv.
Termín nástupu:

ihned

Místo nástupu:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.,
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Kontakt:

Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte v elektronické podobě na adresu: radek.makovec@vugtk.cz nebo vaclava.skulinkova@vugtk.cz, tel.: 226 802 302, popř. v písemné formě na výše uvedenou adresu.