Ing. Jan Douša, Ph.D.

Narozen:

 1971

Pozice:

Výzkumný pracovník

Vzdělání:

České vysoké učení technické v Praze, obor Geodézie a kartografie

Jazyky:

angličtina

PRAXE

Od roku 1996 působí ve VÚGTK jako výzkumný pracovník pro vývoj a vyžití přesných metod zpracování observací Globálních navigačních družicových systémů (GNSS). Na pracovišti Geodetická observatoř Pecný VÚGTK založil Analytické centrum GOP, které dlouhodobě přispívalo do mezinárodních vědeckých služeb a organizací – International GNSS Service (IGS), European Reference Frame (EUREF), EUMETNET GNSS Water Vapour Programme (EGVAP), European Plate Observing System (EPOS). V roce 2011 ve VÚGTK inicioval skupinu zaměřenou na přesné analýzy GNSS a vývoj vlastního software (G-Nut).

V letech 2009-2011 pracoval současně i v Helmholtz-Zentrum Potsdam – GeoForschungsZentrum (GFZ) na implementaci zpracování GNSS dat v reálném čase.

Od roku 2017 je členem Galileo Scientific Advisory Committee (GSAC) Evropské kosmické Agentury (ESA), od roku 2019 je členem Mezinárodní Asociace Geodézie (IAG), od roku 2004 v E-GVAP expertním týmu pro GNSS, v letech 2007-2017 působil v EUREF Governing Board a v letech 2015-2019 v EPOS GNSS Thematic Core Service. Řešil (či spoluřešil) více než 5 projektů z ESA, 7 projektů z EU, 6 mezinárodních a 15 národních projektů.

ORCID 0000-0002-6668-6207. Scopus Author ID 55893667900. ResearcherID V-5551-2017.

PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Přejít nahoru