Nabídka zaměstnání

Ředitel VÚGTK, v.v.i.

Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení pozici ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
 • vědeckou hodnost
 • znalost angličtiny
 • manažerské schopnosti a dovednosti
 • vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
 • občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
 • splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)
Náplň práce související s výkonem funkce:

Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty:
 • strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
 • kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
 • osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
 • písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2 stran.
Termín nástupu

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. listopadu 2019.

Kontakt:

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat VZ ředitel“ do 10. 6. 2019 na adresu:

Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Ústecká 98
250 66 Zdiby,

nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“.

Pro případné dotazy se obraťte na personální útvar:

telefon: 226 802 302

Zaměstnanec pro řízení veřejných zakázek na rozvoj softwarů určených pro obnovu katastrálního operátu

Náplň práce:
 • podíl na vývoji software pro obnovu katastrálního operátu, revize a tvorbu neměřických záznamů
 • technická podpora uživatelů systému (Helpdesk)
 • testování upravených modulů systémů
 • příprava testovacích scénářů pro pracovníky resortu
 • údržba dokumentace systému
Požadavky:
 • středoškolské či vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie či katastr nemovitostí nebo orientace v oblasti katastru nemovitostí
 • znalost Microsoft Office, Windows a Bentley MicroStation,
 • pracovitost, samostatnost a komunikativnost,
 • základní znalost GIS a databází výhodou, ale není podmínkou
Nabízíme:
 • odměňování v souladu s ustanoveními části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání
 • možnost práce i na částečný úvazek nebo DPP
 • podmínky pro zvyšování odborného vzdělání - vysokoškolské studium, doktorské studium,
 • účast na projektech aplikovaného výzkumu v oblasti geoprostorových dat,
 • pružná pracovní doba, možnost sjednání homeoffice,
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo na rekreační a zdravotnické účely,
 • 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování, zajištěné v budově VÚGTK, v.v.i.
 • dobrá dostupnost z Prahy – 10 min. autobusem z metra Kobylisy
 • vlídné pracovního prostředí a přátelský kolektiv.
Termín nástupu:

ihned

Místo nástupu:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.,
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Kontakt:

Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte v elektronické podobě na adresu: radek.makovec@vugtk.cz nebo ivana.skulinkova@vugtk.cz, tel.: 226 802 302, popř. v písemné formě na výše uvedenou adresu.

Vedoucí ekonomického oddělení

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • 5 let odborné praxe
Nabízíme:
 • odměňování v souladu s ustanoveními části šesté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo na rekreační a zdravotnické účely
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování, zajištěné v budově VÚGTK, v.v.i.
 • dobrá dostupnost z Prahy – 10 min. autobusem z metra Kobylisy
 • vlídné pracovní prostředí a přátelský kolektiv.
Termín nástupu

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2019

Místo nástupu:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.,
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Kontakt:

Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ivana.skulinkova@vugtk.cz, tel.: 226 802 302, popř. v písemné formě na adresu ústavu. Následně bude uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru.