Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728

Spolupráce

Poděkování za vstřícnou spolupráci na přípravě webu náleží kolegům Moravského zemského archivu v Brně, Národního památkového ústavu, Vlastivědného muzea v Šumperku, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Zemského archivu v Opavě a Židovského muzea.