Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728

Návod

Máte dvě možnosti zobrazení.

1. Zobrazit plány na mapě

a) Zvolte si podkladovou mapu (topografická, letecká, III. vojenské mapování, OpenStreetMap) – administrativní celky ano/ne – popisky ano/ne

b) Klikněte na modrý bod na mapě a zobrazí se translokační plán a indikační skica, v pravé části panel se základními a rozšířenými kategoriemi.

2. Zobrazit plány jako seznam

a) Máte možnost si vyfiltrovat plány v jednotlivých krajích – okresech, či konkrétní obec.

b) Klikněte na název plánu a zobrazí se translokační plán a indikační skica, v pravé části panel se základními a rozšířenými kategoriemi.