Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728

O nás

V rámci spolupráce Národního archivu a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. byla zpracována webová aplikace zpřístupňující výsledky aplikovaného výzkumu plánů židovského osídlení z let 1727–1728, které byly v roce 2018 prohlášeny za Archivní kulturní památky, a zároveň probíhá jednání o jejich zápis do registru Paměti světa UNESCO, kde by zastupovaly ojedinělý kartografický soubor.

Jednotlivé lokality zobrazené na translokačních plánech židovského osídlení jsou zakresleny na přehledové mapě ČR a aplikace umožňuje prohlížení plánů včetně dochovaných archivních dokumentů, jejich porovnání s indikačními skicami Stabilního katastru a aktuálními leteckými snímky. Zároveň je možné prezentovat data získaná na základě detailního průzkumu plánů vztahující se k dané lokalitě. Aplikace umožňuje vyhledávat nebo filtrovat plány židovského osídlení podle několika kritérií. Zároveň lze do aplikace vkládat další translokační plány, které zatím čekají na objevení a zpracování.