Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728

Kontakty

PhDr. Filip Paulus – odborné zpracování

filip.paulus@nacr.cz

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. – odborné zpracování

sarka.steinova@nacr.cz

Ing. Ondřej Böhm – technická podpora

ondrej.bohm@vugtk.cz