TRANSLOKAČNÍ PLÁNY

ŽIDOVSKÝCH OBYDLÍ

V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ

V LETECH 1727 - 1728