Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727 - 1728
Přerov