Novinky

Nově je možné měnit barevný gradient pro úplnou dilataci a čistý střih.

Analýza deformací

Webová aplikace k on-line výpočtu deformací z opakovaného zaměření geodetické sítě. Parametry deformací (tenzory deformací - strain, úplná dilatace, ...) jsou určeny z pravidelné sítě.