czendonymum
enendonym
frendonyme m
geEndonym r
ruэндоним
skendonymum
cz

endonymum

geografické jméno objektu v jednom z oficiálně zavedených jazyků, které se vyskytují v oblasti ve které se objekt nachází

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021