czmapová archiválie
enpreserved map
frcarte f archives
geArchivstück s (der Karte)
ru
skmapová archivália
cz

mapová archiválie

mapa nebo jiné kartografické dílo, které je pro svůj historický, politický, hospodářský, kulturní nebo jiný význam uchováváno nebo určeno k uchovávání v mapovém archivu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021