czstará mapa
enold map, archaic map
francienne carte f
gealte Karte e
ruстаринная карта
skhistorická mapa
cz

stará mapa

mapa vyhotovená v předchozích dobách (stoletích, historických epochách)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021