czsouřadnicová síť
encoordinate grid
frréseau m de coordonnées
geKoordinatengitter r, Koordinatennetz s
ruкоординатная сетка
sksúradnicová sieť
cz

souřadnicová síť

1: soustava čar ekvidistantních hodnot sdružených souřadnic
2: soustava čar v mapovém poli, které spojují místa se stejnými zeměpisnými nebo pravoúhlými souřadnicemi; někdy bývá umístěna jen na rámu mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021