czmapa
enmap
frcarte f
geKarte e
ruкарта
skmapa
cz

mapa

zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení), ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021