czdigitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)
endigital terrain model (DTM)
frmodèle m numérique de terrain
gedigitales Geländemodell s (DGM), digitales Geländereliefmodell s
ruцифровая модель рельефа (местности)
skdigitálny model georeliéfu (DMG)
cz

digitální model reliéfu, digitální model terénu (DMR, DMT)

1: digitální reprezentace zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů
2: v USA má zpravidla formu nepravidelně rozmístěných výškových bodů, které optimálně vystihují terénní tvary včetně hran a výškových extrémů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021